Johdannaiset · Osakkeet

Discount-sertifikaatti ei oikeuta osinkoon

Huomasin salkkuani selatessa Nordnetissa mainoksen CitiFirstin Nokia -discount-sertifikaateista. Yleensä en vaivaudu edes vilkaisemaan johdannaisia, mutta luppo-ajalla päätin hieman laajentaa yleissivistystäni.

Johdannaisethan ovat rahoitusinstrumentteja, jotka tavalla tai toisella seuraavat ns. kohde-etuuden eli tyypillisesti jonkun osakkeen tai indeksin arvoa. Joko suoraan, käänteisesti tai jotenkin muuten rajoitetusti. Discount-sertifikaatin avulla voi nimensä mukaisesti ostaa esim. jotain osaketta alennuksella markkinahintaan nähden.

Esimerkki selventää asiaa nopeiten. Oletetaan että osakkeen hinta markkinoilla on 100 euroa. Discount-sertifikaatin hinta on taas 80 euroa. Sertifikaatilla on lisäksi maksimihinta ja eräpäivä, olkoon ne tässä esimerkissä 120 euroa ja 31.12.2016. Vuoden lopussa sertifikaatin liikkeellelaskija (tässä tapauksessa CitiFirst) lunastaa sertifikaatin takaisin osakkeen markkinahinnalla, kuitenkin korkeintaan ennalta sovitulla maksimihinnalla.

discount_en
Discount-sertifikaatin toimintaperiaate. Kuva: Erste Group.

Otetaanpa uudestaan. Mikäli osakkeen hinta on eräpäivänä mitä tahansa 0 ja 120 euron väliltä, saat sertifikaatista saman hinnan. Mutta jos osake nouseekin yli 120 euron, saat silti vain 120 euroa per osake. Voittomahdollisuudella on siis selkeä yläraja.

Millaisessa tilanteessa discount-sertifikaatissa sitten olisi jotain järkeä? Käytännössä silloin, jos uskot että tietyn osakkeen kurssikehitys pysyy suunnilleen paikoillaan. Kurssi saa jopa tippua hieman ja pysyt silti plussan puolella. Juuri muita tilanteita en sitten keksikään. Voimakkassa kurssinousussa maksimihinta pilaa juhlat ja laskumarkkinassa taas jää joka tapauksessa luu käteen.

Sinänsä discount-sertfikaatti on mielestäni aika helposti ymmärrettävä johdannainen ja turvallinen siinä mielessä, että se menettää arvonsa vain jos kohde-etuus menettää arvonsa, toisin kuin esim. warranttien yms. kanssa. Tappiomahdollisuus on myös tarkasti rajattu, kyse ei siis ole lyhyeksi myynnistä. Toisaalta discount-sertifikaattia ei voi käyttää portfolion suojaamiseen, joka on yksi johdannaisten oleellisimpia käyttötarkoituksia.

Homman pihvi on kuitenkin mielestäni siinä, että discount-sertifikaattiin sijoittaminen on lyhyen tähtäimen spekulointia, ei pitkäjänteistä sijoittamista. Sertifikaatti ei myöskään oikeuta osinkoon. Tätä faktaa piilotellaan aika lahjakkaasti, CitiFirstin tapauksessa tieto löytyy vasta esitteen sanasto-osuudesta, jossa lopulta rehellisesti todetaan seuraavasti:

Kohde-etuudesta maksettavia osinkoja ei makseta Discount Sertifikaatin haltijoille, vaan liikkeeseenlaskija rahoittaa näillä discount sertifikaatin alennusta. Mitä korkeampi kohde-etuuden osinkotuotto on sitä enemmän liikkeeseenlaskijalla on käytettävissä houkuttelevien vaihtoehtojen luomiseen.

Yleensä tosin discount-sertifikaattien juoksuajat ovat aika lyhyitä ja osingoilla ei ole isoa merkitystä. Esim. Nokiahan maksaa osingon vasta kesällä, joten CitiFirstikaan ei saa niistä sertifikaateista osinkoa, jotka erääntyvät toukokuun loppuun mennessä.

En ole sijoittamassa em. Nokia-sertifikaatteihin, mutta en nyt täysin sulje poiskaan mahdollisuutta kokeilla discount-sertifikaattia tulevaisuudessa, jos koen vahvasti että jokin osake pysyy paikoillaan tarpeeksi pitkään. Nythän saattaisi tälläinen ns. sivumarkkina olla päällä, mutta toisaalta kurssivaihtelutkin ovat reippaita.

Onko teillä muilla kokemuksia sertifikaateista? Ymmärsinkö asian oikein? Jos en, niin korjatkaa ihmeessä, tutustuin näihin ensimmäistä kertaa vasta tätä juttua kirjoittaessani.